Dynamic Assessment

Dynamic Assessment

Deze manier van diagnostiek is gebaseerd op principes van het dynamisch onderzoek van Feuerstein (LPAD) en David Tzuriël (DA). Het onderzoek richt zich op het denk- en leerproces en daarmee op cognitieve functies. De onderzoeker volgt het denkproces en stelt nieuwe vragen als het denken stagneert of een verkeerde richting dreigt op te gaan. Deze interventies vallen onder het concept ‘mediatie’ en zijn expliciet omschreven in de MLE-theorie van Feuerstein. Het doel is zicht te krijgen op veranderbaarheid en daarmee de leermogelijkheden.

terug