Floortime – Floorplay

Floortime – Floorplay

Floortime is de specifieke spelbegeleiding die uit het ontwikkelingsmodel van Greenspan voortkomt. Door letterlijk met het kind op de vloer te spelen, aansluitend bij de ontwikkelingsfase waarin het kind zit, kunnen ouders het kind leren helpen doelen te bereiken. Bij haperend spel, kenmerkend voor een niet goed doorlopen ontwikkelingsfase, stelt de therapeut zich in eerste instantie op als observator. Pas wanneer er een goed beeld is van de specifieke kenmerken van het kind, motoriek, zintuiglijke voorkeuren en veilige zone, krijgt de ouder tips die in het spel meegenomen kunnen worden.

Basis van de methodiek is het contact en de interactie. De aard van de interactie kan de kwaliteit van het contact verdiepen. Omdat taal nog in ontwikkeling is worden emoties als het ware ondertiteld. Het spel wordt rijker en uitdagender naarmate het kind meer gevolgd, uitgedaagd en bevestigd kan worden.

terug