Therapieaanbod

Therapieaanbod

Als blijkt dat het kind of de jongere in aanmerking komt voor individuele therapie, wordt een vaste dag en tijdstip gekozen om samen aan de slag te gaan. Anders dan in volwassenentherapie komt het kind of de jongere hiervoor naar de spelkamer, waarin een ruim aanbod is om het lastige verhaal met teken- en spelmateriaal te vertellen en heftige gevoelens te verwerken.

De ouders blijven bij het traject van hun kind betrokken door oudergesprekken. Daarin wordt stil gestaan bij zorgen en vragen van de ouders.

Op een steunende en inzichtgevende manier staat de therapeut stil bij wat het kind of de jongere en ouders nodig hebben.

terug