Leerproblemen – Dyslexie

Leerproblemen – Dyslexie

Dyslexie

Als dyslexiebehandelaar werk ik samen met het Pedagogen Collectief, Haarlem. Behandeling kan zowel in de praktijk van Cocon gegeven worden als op school.

In psycho-educatie wordt stilgestaan bij wat dyslexie voor dit kind betekent op emotioneel vlak en in het omgaan met schoolwerk. Wat dyslexie precies in het brein doet, blijft lastig te verklaren. Maar dat er meerdere hersengebieden moeten samenwerken om tot lezen en spellen te komen staat vast.

Iedere behandeling is maatwerk, niet ieder kind ervaart exact dezelfde problemen. Ter ondersteuning van het ingewikkelde lees- en spellingproces wordt onder andere gebruik gemaakt van Taal in Blokjes. Bij het oefenen wordt steeds gezocht naar variatie in werkvorm en materiaal. Door zoveel mogelijk zintuigen bij het leren in te schakelen kunnen verbindingen in de hersenen sterker worden.

Dat dyslexie niet betekent dat iemand dom is bewijzen denkspelletjes. Hiermee laten kinderen hun denkvaardigheden onbelemmerd zien. Dat geeft moed om door te gaan.

Mediatie

Als het leerproces vertraagt zonder aanwijsbare reden, zoals dyslexie of dyscalculie kunnen we onderzoeken waar het in het denkproces mis gaat. Soms is een Dynamic Assessment nodig, maar ook een foutenanalyse van gemaakt leerwerk in combinatie met een observatie van verschillende denkopdrachten, kan voldoende zijn om de hobbel in het denkproces op te sporen.

Voor het mediatietraject is het nodig dat ouders actief betrokken zijn. Het toepassen van geleerde vaardigheden overstijgt het schoolse leren. In de behandeling wordt expliciet gewerkt aan een nieuwe manier van probleemoplossen, het effect daarvan wordt versterkt als ouders leermomenten van zichzelf en van hun kind kunnen benutten.

terug