integrale zorg voor je kind:Cocon

Kind van mijn ouders.

Groei samen met je kindrealiseer rust en welzijn voor het leven

Een goede ontwikkeling en 'goed in je vel zitten' zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij Cocon zoeken we samen hoe we de groei van je kind kunnen bevorderen.

ontdek onze gewaardeerdeexpertise

Dynamic Assessment
Deze manier van diagnostiek is gebaseerd op principes van het dynamisch onderzoek van Feuerstein (LPAD) en David Tzuriël (DA). Het onderzoek richt zich op het denk- en leerproces…
Floortime – Floorplay
Floortime is de specifieke spelbegeleiding die uit het ontwikkelingsmodel van Greenspan voortkomt. Door letterlijk met het kind op de vloer te spelen, aansluitend bij de ontwikkelingsfase waarin het…
Leerproblemen – Dyslexie
Dyslexie Als dyslexiebehandelaar werk ik samen met het Dyslexiecollectief. Behandeling kan zowel in de praktijk van Cocon gegeven worden als op school. In psycho-educatie wordt stilgestaan bij wat…
Belevingsonderzoek
Bij dit onderzoek gaat het om de belevingswereld van een kind of jongere. Met behulp van projectieve testen kunnen wensen en verlangens, gevoelens en innerlijke strijd zichtbaar gemaakt…
Therapieaanbod
Als blijkt dat het kind of de jongere in aanmerking komt voor individuele therapie, wordt een vaste dag en tijdstip gekozen om samen aan de slag te gaan.…
IMH en Traumaverwerking
Ook jonge kinderen kunnen last hebben van een trauma. Het verminderd beschikbaar zijn van hun mama door een Postpartum depressie kan beangstigend zijn, wat zorgt voor een verhoogde…
Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

over mij

Ervaring met ASS • AD(H)D • depressie • dyslexie • DS • eetproblemen • emotionele problemen • hechtingsproblemen • Hoogbegaafdheid • huilbaby's.
Meer lezen...

een oriënterend gesprek ?

SANTPOORT-NOORD
+31(0)640 994 923